Bilder från olika genrer*

*Ordet genre är ett lån från latinets genus, klass, släkte. En term som används för att kategorisera olika kulturella uttryckssätt. Med genre avses inom foto en viss motivtyp.

 
 

För mig har bildens uppgift tidigare främst varit att kommunicera en tanke, en kunskap, en idé, och inte främst en känsla. Bilden skall alltså förmedla ett budskap  – d v s berätta något.


Ett budskap kan vara kunskap

Ett annat att ge skönhetsupplevelse

Ett tredje att roa

Ett fjärde att sälja – t ex när det gäller reklam


Fotot är ett kommunikationsmedel! Som alltså kräver utbyte, delaktighet och kommunikation - och alltså berör två parter (sändare-mottagare).


Först på senare år har bilden för mig fått större betydelse som konstform. Inte minst medlemskapet i moderna fotoklubbar har vidgat vyerna.

Att kommunicera ett budskap.....