Om mig

 
 


Min far var bonde i Skåne och var sällan utanför byn vid Linderödsåsens fot. Jag var högskolerektor 1969 - 1995.


Hade turen att få bygga upp en ny nationell högskola Kalmar - vid högskolereformens start år 1977. Universiteten var trånga, väggarna där bågnade. De nya högskolorna fick chansen att efter omvärldsanalyser förnya utbudet och skapa tvärvetenskapliga strukturer som svarade mot nya behov inom samhälls- och näringsliv.

 

Min son är professor i Neurology (Neuroscience) vid Harvard Medical School. Han forskar om medicinska lösningar på demenssjukdomar i ett totalt internationellt perspektiv - ”jabbar” med Muhammed Ali i kampen mot Alzheimer och äter middag med kejsaren av Japan (www.hsci.harvard.edu/people/ole-isacson-md).

Det är förbluffande med vilken fart utvecklingen gått,

eller hur?


Slumpen bjöd att jag satt i bänken bredvid lärarens pojke i skolan. Han skulle förstås gå i läroverk, ta studenten och bli läkare. Jag hade turen att få följa med bänkkamraten till Högre Allmänna Läroverket i Kristianstad. Ovanligt på bondlandet! Så banades nya och stimulerande vägar i mitt liv. Men mycket är inte slumpens skördar.


Flygande fågel får något - sittande får intet! Och: Tro inte att lyckan kommer farande av sig själv. Den får man allt hjälpa på traven med målmedvetet arbete och uthålliga ansträngningar.
Bilden till vänster


Sprungen ur naturlig mylla i Skåne,

Aldrig helt uppgrävd och omplanterad.

Därför lite konfunderad och desorienterad.


Möjligen okulerad på ny grundstam,

Och provisoriskt inplanterad 

i det artificiella mediesamhället


  1. *Från jordbruk och boskapsskötsel till ordbruk och bokstavsskötsel
 

Namn: Dan Isacson, Fil dr h.c.


Fil mag och fil lic vid Lunds Universitet

Ämnen: Pedagogik, psykologi, statskunskap, nationalekonomi


Kapten vid Kungliga Wendes,

ReservofficerNågra av mina nätverk:


*  ÖSTA - växter och trädgård

  1. * POM-projektet

  2. * Kalmar Manskör

*  Sveriges ornitologiska förening

*  Rosensällskapet

  1. * Rhododendronsällskapet


Mina favoritsysselsättningar:


  1. Foto

  2. Fågelexkursioner

  3. Trädgårdsgestaltning

  4. Kören www.kalmarmanskor.se

  5. Ordbruk och dokumentation

  6. Hus & hem

Min son Ole, med Muhammed Ali och Michael Fox, vid Oles föredragning om en handlingsplan för Alzheimer, i Senaten, USA”Tag allt som är mitt och mitt kan bli

men spara min yppersta gåva,

Att kunna njuta och lova

Där en annan går kallt förbi”
Tre generationers internationella utveckling...

- från jordbruk till ordbruk*